гр. София, 1113, кв. Изток, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, офис 1416
+359 88750 8565

„ЕВРО ЛИНК И КО” ООД използва знанията и опита в областта на човешките ресурси на своите партньори от Гърция „ЛЕВЕР ЛЪРНИНГ“ ООД, за да помага на своите клиенти да постигнат целите си чрез повишаване на квалификацията и подобряване на възможностите на работната си сила.

Оценка на
човешките ресурси

„ЕВРО ЛИНК И КО” ООД в сътрудничество с „ЛЕВЕР ЛЪРНИНГ“ ООД, Гърция, като официален представител на „Profiles International“ за Югоизточна Европа, чрез  психометрия и прилагане на  трудова психология извършват оценка на човешките ресурси за своите клиенти. Методологията за оценки на „Profiles International“ използва съвременни научни теории и е постоянно на върха на съвременната наука за човешките ресурси. Тя е постоянно адаптирана, така че да отговоря на непрекъснато променящите се изисквания на съвременния бизнес свят.

Обучение

След провеждането на глобално проучване сред водещите организации за обучение на персонала „ЛЕВЕР ЛЪРНИНГ“ ООД формира дългосрочно сътрудничество с избрани лидери в сектора, които са конкретно специализирани по въпроси, от основен интерес за всеки бизнес на клиентите ни, като например продажби, екипи и лидерство. Системите и  инструментите, които „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД в сътрудничество с „ЛЕВЕР ЛЪРНИНГ“ ООД, Гърция предлага са предназначени за повишаване капацитета на персонала във всички нива на бизнеса, като те допринасят за не само за развитието на техните умения но и за подобряване на цялостната ефективност на компанията.

В обучението на търговски екипи в бизнес организацията „ЛЕВЕР ЛЪРНИНГ“ ООД внедрява системите, разработени от ValueSelling Associates – създателите на ValueSelling Framework®. Тази методология за продажби е била приложена от хиляди мениджъри продажби от цял свят, което е довело до  увеличение на обемите продажби и съответно до повишаване на финансовите резултати в дружествата. Дружеството предоставя персонализирани обучение както за големи/глобални компании, така и за малките и средни предприятия. В продължение на пет поредни години, ValueSelling Associates е класирана сред първите 20 компании за обучение по продажби съгласно класацията на FORTUNE 1000 (най-развитите 1000 фирми според Форчън). От 1991 г. насам ValueSelling Associates по време на обученията прилага набор от инструменти, който е разработен от самата компания и се е доказал, като високоефективен метод за въвеждане на количествено измерими резултати.

Методологията на ValueSelling Associates е вече достъпна и на българския пазар чрез „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД в сътрудничество с „ЛЕВЕР ЛЪРНИНГ“ ООД, Гърция – сертифицирания представител на компанията ValueSelling Associates за югоизточна Европа. Ние осигуряваме иновативно обучение чрез използване на поредица от обучителни семинари, работни срещи и програми за електронно обучение.

За развитие на лидерските умения на топ мениджмънта от корпоративния бизнес екип, „ЛЕВЕР ЛЪРНИНГ“ ООД сътрудничи с WorldsView ™ Academy – водеща в световен мащаб компания, която помага на клиентите си да разрешат своите бизнес проблеми и нужди, а решенията да превърнат в в стратегии, които имат пряко отражение върху техния бизнес. Това, което отличава методологията на WorldsView ™ Academy е, че тя подкрепя структурата на фирмите от вътре при създаването на ефективни работни екипи, базирани на отборен дух и сътрудничество, и ги води според факторите на динамиката на насърчаване и екипна работа. „ЛЕВЕР ЛЪРНИНГ“ ООД е акредитиран партньор и се задължава, чрез прилагането на инструменти и игри -да обучава служителите на клиентите си в коректно прилагане на лидерски поведения и ефективно управление на техните умения.

Коучинг

„ЕВРО ЛИНК И КО” ООД в сътрудничество с „ЛЕВЕР ЛЪРНИНГ“ ООД, Гърция предоставя коучинг услуги на предприемачите и управляващите бизнес организации, предоставяйки им достъп до ценни инструменти за управление, така че да могат да се справят успешно с настоящите или бъдещи ситуации. Тази консултантска услуга обучава в различни области предприемачите и управляващите бизнес организациите да управляват по-ефективно своя бизнес : създаване на фирма, назначаване и оценка на персонала, маркетинг, продажби на съществуващи и нови клиенти, плащания, финансово планиране, оптимизация на производствения процес, качествен контрол, връзки с обществеността. Обучението е изключително подходящо за управленски кадри, висококвалифицирани в своята област (например инженери, архитекти, доктори, юристи и други специалисти), които не са били обучавани нито по време на образованието си нито по време на кариерата си в тези тематики, необходими за топ-мениджмънта на всяка организация.