гр. София, 1113, кв. Изток, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, офис 1416
+359 88750 8565

Новини

Информация за Проект „Подкрепа на „ЕВРО ЛИНК И КО“ ООД  за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Индикативна годишна програма на ПРСР за 2019 г.

Индикативна годишна програма на ОПИК за 2019 г.

Индикативна годишна работна програма на Програма развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 2018 година

Индикативна годишна работна програма ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2018 година

Индикативна годишна работна програма на ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2018 година

Индикативна годишна работна програма 2017 г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Индикативна годишна програма за мерките, по които ще се приемат проекти по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 за 2017 г.

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 за 2017 г.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ 2014-2020 за 2017 г.

Нашите партньори