гр. София, 1113, кв. Изток, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, офис 1416
+359 88750 8565

Консултации

Провеждане на лична подробна консултация относно възможностите за финансиране бизнеса на клиента или конкретен негов проект.

Разработване на проект и бизнес план

Разработваме необходимите документи по избрана финансираща програма, подпомагаме Ви да набавите всички документи, които трябва да набавите сами.

Управление на проект

Ангажираме се с управление на проекта след неговото одобрение.

Получаването на безвъзмездно финансиране по европейска програма е крайният резултат от процеса на подготовка, кандидатстване и реализиране на проекта, по време на който екипът на „ЕВРО ЛИНК И КО“ ООД е до своите клиенти от първия до последния му етап. Услугите, които осигуряваме на нашите клиенти са:

  • Предоставяне на актуална информация относно програмите, които финансират дейността на фирмите от различни сфери на икономиката и сроковете за кандидатстване по тях.
  • Следим вместо Вас и Ви информираме своевременно за новините, свързани с програмата, която Ви интересува и е подходяща за Вашия бизнес.
  • Провеждане на лична подробна КОНСУЛТАЦИЯ относно възможностите за финансиране бизнеса на клиента или конкретен негов проект, в това число анализиране потенциала на проекта да получи финансиране, съобразно критериите за оценка по съответната програма.
  • РАЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ – Разработваме необходимите документи по избрана финансираща програма, подпомагаме Ви да набавите всички документи, които трябва да набавите сами.
  • Ангажираме с УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТА след неговото одобрение.
  • В случай, че са необходими допълнителни услуги като СТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ, можем да Ви свържем с наши партньори с богат опит в областта на реализирането на европейски проекти и програми.