гр. София, 1113, кв. Изток, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, офис 1416
+359 88750 8565

Получаването на безвъзмездно финансиране по европейски програми е свързано с редица изисквания и предпоставки. Чрез лична консултация, предоставена от екипа на „ЕВРО ЛИНК И КО“ ООД, Вие ще можете да разберете дали Вашата проектна идея е реално осъществима, от коя програма би могла да получи финансиране и как на практика да се случи това.

Консултацията преминава през следните етапи:

  1. Определя се подходящата за финансиране на конкретната проектна идея европейска програма.
  2. Предоставя се подробна информация относно: кой и при какви условия може да кандидатства по посочената програма, размера на безвъзмездното финансиране, етапите на изплащане на финансирането, процедурата за кандидатстване, документите, които е нужно да се представят.
  3. Предоставят се подробни насоки и указания за мерките, които кандидатът трябва да предприеме, за да отговори в максимална степен на критериите за оценка и се набелязват конкретните стъпки, които той трябва да извърви, в процеса на подготовка на кандидатстването.

Консултацията е съобразена с конкретния казус на клиента и включва отговор на всички допълнително зададени от него въпроси.

Първата консултацията е безплатна.