гр. София, 1113, кв. Изток, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, офис 1416
+359 88750 8565
2007 Учредяване

„ЕВРО ЛИНК И КО” ООД е учредено през декември 2007 г. от съдружници с многогодишен консултантски опит, специализирани в четири основни направления, а именно: финанси, агро-бизнес, право и инженерно управление. Коренно различни като дейност тези насоки обединиха екипа ни в младото на пазара дружество „Евро Линк и Ко” ООД, чрез общите ни познания и опит при разработването, изпълнението и управлението на проекти е Европейско финансиране основно в сферата на развитие на селските райони, околна среда, регионално развитие, развитие на малки и средни предприятия и икономически растеж на бизнеса.

 

Като основен предмет на дейност „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД предлага консултации по въпроси свързани с финансиране на инфраструктурни и частни проекти, инвестиции, изготвяне на проекти за усвояване на средствата от европейските фондове. Нашето дружество предлага на вече немалкото си клиенти персонализирано обслужване, както и гъвкави, многостранни, удобни и професионални консултантски услуги. Всеки един от сътрудниците на нашата агенция вярва в нейното стабилно израстване и влага в работата си всички умения и познания, придобити през годините на собственото си развитие преди основаване на консултантското дружество.

Едно от големите ни предимства е добре развитата клонова мрежа. Централният офис се намира в гр. София, но имаме регионален офис в гр. Комотини, Гърция, което изключително важно за ефективната работа с партньорите ни.

2009 Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Програми

През ноември 2009  „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД участва в учредяването на Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП) и става пълноправен член на асоциацията. От тогава наши експерти са постоянни членове на работните групи на БАКЕП по Програма за развитие на селските райони и Оперативна програма Околна среда.

2010 ИСО Intertek

През месец май 2010 г. „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД беше сертифицирано по ISO 9001 – 2008 г. с обхват „Подготовка и управление на проекти, финансирани със средства от ЕС и други финансиращи институции. Изготвяне на бизнес планове”.

2016 Нови партньори

От октомври 2016 г. „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД става официален представител на “LEVER LEARNING PLC”, Гърция и започва да предлага на българския пазар техните услуги за обучение и развитие на персонала, съобразени със специфичните нужди на всеки бизнес, който желае да подобри ефективността на своите служители и да увеличи своята конкурентоспособност. Дружеството изгражда своите услуги от три основни области и тяхната комбинация, което води до развитието на методологии и практики за повишаване качествата на персонала, както и до създаването на добавена стойност за бизнеса на клиентите му.

 

От февруари 2016 г. „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД става представител на “SAMARAS & ASSOCIATES – CONSULTANT ENGINEERS”, която в момента е най-голямата и с най-добър човешки ресурс фирма за проектиране и консултантски услуги в Северна Гърция. Въз основа на тройния принцип знание – качество – последователност и бидейки вярна на дългогодишните си ценности, компанията е в състояние да предостави интегрирани технически и консултантски услуги за разработване на сложни инвестиции и проекти в цяла Гърция (строителен надзор и лицензиране на комплексни технически проекти), практически ние предоставяме подкрепа във всеки спектър на предприемачеството и в по-широкия обществен сектор. В продължение на години, компанията е предоставила технически консултантски услуги на най-големите бизнес групи в страната, както и на министерства, регионални власти, общини, камери и други институции, което несъмнено ни прави лидер в областта.

2018 ISO 9001 – 2015 г.

През месец май 2018 г. „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД беше сертифицирано по ISO 9001 – 2015 г. с обхват „Подготовка и управление на проекти, финансирани със средства от ЕС и други финансиращи институции. Изготвяне на бизнес планове”.